Innehavare

Lars                                        

Advokat Lars Gagnér

lars@advokatfirmorna.se

 

Ledamot Sveriges Advokatsamfund 2000


Utbildning och erfarenhet

Advokatfirman Lars Gagnér AB 2000

Biträdande jurist Advokat Ove Jonsson AB 1996

Föredragande Utlänningsnämnden 1992

Förste ambassadsekreterare Sveriges ambassad, Moskva 1991

Vice konsul Generalkonsulatet Leningrad 1990

Departementssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet 1988

Doktorand Uppsala universitet 1987

Hovrättsfiskal Hovrätten för Västra Sverige 1987

Tingsnotarie Trelleborgs tingsrätt 1984

Notarie Polismyndigheten i Malmö 1983

Jur. kand. Uppsala universitet 1983

Språk

Engelska, italienska, tyska och ryska