Arbetsområden

Migrationsrätt

Asyl och övriga tillståndsärenden

 

Brottmål

Offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

 

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

 

Övrigt

Uppdrag som god man