• slide-image

    Vi är inriktade på humanjuridik där vi hjälper dig som privatperson med dina juridiska problem. Vårt främsta fokus är brottmål och migrationsrättsliga ärenden.
  • slide-image

    Du kan alltid begära att någon av oss förordnas för dig som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde. Välkommen att kontakta oss!